Sjundeå satsar på de unga

Sjundeås fleråriga satsning på att få ner ungdomsarbetslösheten bär långsamt frukt.

Den fjärde april är det dags för den tredje upplagan av en rekryteringsdag där Sjundeå kommuns ungdomsväsende sammanför arbetslösa ungdomar med arbetsgivare och andra instanser som kan erbjuda lösningar för de unga.

– Det kan handla om ett jobb, praktik, läroavtal, studier eller verkstäder som lämpar sig för den unga, säger ansvariga ungdomsarbetaren Jonna Farin i Sjundeå.

– Tanken är att vi ska träffa varje ungdom som syns i arbetslöshetsstatistiken och försöka hitta en lösning för den.

Noll arbetslösa i en månad

Målet med evenemanget är att få ner arbetslösheten bland unga till noll under en månad. Dessutom strävar kommunen efter en långsiktig minskning av ungdomsarbetslösheten. Sedan starten 2015 har arbetet burit frukt.

– Som mest var antalet arbetslösa ungdomar över 30 i Sjundeå men under de år vi har kört med kampanjen har de varit högst 20, säger Farin.

Problemet för unga som är arbetslösa är enligt Farin egentligen inte bristen på arbetstillfällen, även om den hårda konkurrensen naturligtvis ställer höga krav på sökande. Men det svåraste för en ungdom kan vara att orientera rätt bland alla tjänster som står till buds.

– Det finns en hel hög med tjänster för arbetslösa unga men det är en djungel där det är svårt att hitta det alternativ som passar bäst för just en själv. Så de unga behöver hjälp med det.

Avgörande stöd

En som fått hjälp av satsningen i Sjundeå är Mikko Hammar. Han bor numera i Salo, dit han flyttade från Sjundeå för att börja studera.

– Det stöd jag fick av Jonna hjälpte mig mycket. Det var med hennes hjälp som jag fick en studieplats och kunde hitta en bostad här i Salo, säger han.

Han håller med Farin om att de olika alternativen är svåra att överblicka.

– Ensam är det nog svårt att komma fram till vad som passar bäst. Där behöver man hjälp.

Ungdomssektorn i Sjundeå ordnar också en vecka långa kurser för unga som inte hittat sin plats. Under kursen, som heter Rötter i arbetslivet, går man igenom varje ungdoms situation och kartlägger möjliga vägar framåt.

– Kursen var en bra grej, där fick jag socialt umgänge och något att göra, säger Hammar.

Nu har Hammar en plats inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och siktar på att utbilda sig till närvårdare.

– Psykisk hälsa intresserar mig mycket, ett sådant jobb skulle jag vilja ha.

Mer läsning