Sjundeå satsar på de unga

Sjundeås fleråriga satsning på att få ner ungdomsarbetslösheten bär långsamt frukt.