Sjundeå planerar om fritidsboende

Kommunen gör om detaljplanen för en del av Bastuudden i Störsvik. Ett område som planerats som område för fritidsboende ska i stället få en beteckning som gör det möjligt att bo där året om.

Bakgrunden är en ansökan av bostadsaktiebolaget Pickalanrinne om att göra om detaljplanen. De sex bostäderna i bolaget har i detaljplanen betecknats som fritidsbostäder. Det betyder i praktiken bland annat att man inte officiellt kan flytta till adressen och bo där året om.

Bolagets styrelse ville genom en detaljplaneändring göra bolaget attraktivare, så att de tolv obebyggda tomterna i bolaget också skulle få invånare. Enligt en kalkyl som gjordes då ansökan om planändringen lämnades in kostar ändringen av detaljplanen mellan 13 500 och 15 750 euro. Bostadsaktiebolaget står för planläggningskostnaderna.

Tekniska nämnden i Sjundeå behandlar ärendet vid sitt möte på tisdag.

Mer läsning