Sjundeå ordnar invånarkväll om de finska skolorna

Sjundeå kommun ordnar en invånarkväll om det finskspråkiga skolnätet i Sjundeå. Bland annat diskuteras hopslagningen av de två skolorna till en.

Sjundeå ska se över det finskspråkiga skolnätet i kommunen – i klartext alltså hur många skolor kommunen ska ha i framtiden och var de ska vara belägna.

I nuläget finns det två finskspråkiga skolor i Sjundeå: Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu. Den sistnämnda har varit i användningsförbud sedan 2016, på grund av problem med inomhusluften. Eleverna från Päivärinteen koulu går i skola i Sjundeå svenska skola, men får i höst egna skolmoduler intill Aleksis Kiven koulus moduler i kommuncentrum.

Kommunfullmäktige i Sjundeå har beslutat att kommunen ska fortsätta planeringen av nya skolbyggnader så att man utgår från ett skolcampus i centrum av Sjundeå. Reparationsdugliga delar av de nuvarande skolbyggnaderna ska renoveras och kompletteras med tillräckligt mycket nya byggnader. Vid planeringen ska man också beakta utrymmesbehovet för till exempel biblioteket, medborgarinstitutet och ungdomsverksamheten.

För dyrt att renovera

En utredning av utrymmesbehovet inom bildningssektorn presenteras för bildningsnämnden den 21 mars. I utredningen behandlas också centraliseringen av den finskspråkiga skolundervisningen till centrum av Sjundeå och en möjlig sammanslagning av Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu till en skola med klasserna 1–9.

En sammanslagning betyder i praktiken att Päivärinteen koulu läggs ner. Då fullmäktige fattade sitt beslut om skolcampuset diskuterades även Päivärinteen koulus framtid. Det beslut som fattades innebär i praktiken att en renovering Päivärinteen koulu inte betraktas som ett möjligt alternativ, eftersom det inte utreds närmare. Den främsta orsaken är ekonomin. Alla tre skolor i kommunen lider av någon form av problem med inomhusluften och kommunens ekonomi är ansträngd till bristningsgränsen. Att renovera två av de tre byggnader som Päivärinteen koulu verkat i skulle kosta minst en miljon euro.

Invånare får säga sitt

Sjundeå ordnar en invånarkväll om det finskspråkiga skolnätet torsdagen den 8 mars kl. 18 i Cumulus Resort-hotellet. Därutöver kan kommuninvånarna framföra sin syn på centraliseringen av den finskspråkiga skolundervisningen till kommuncentrum och nedläggningen av Päivärinteen koulu per e-post till sivistystoimisto@siuntio.fi eller per post till Sjundeå kommun. Senast den 14 mars klockan 15 ska skrivelserna vara i kommunen för att de ska beaktas i planeringen.

Mer läsning