Sjundeå kompenserar utebliven tomtförsäljning – säljer lägenheter i stället

Fyra aktiebostäder som ägs av Sjundeå kommun kan säljas. Orsaken är den uteblivna markaffären med Virkkulankylä.

Hyresavtalen för två radhuslägenheterna vid Vargsvängen 47, en lägenhet vid Lappersvägen 72–74 och en vid Sjundbyvägen 3 kommer sannolikt att sägas upp inom kort. Kommunen planerar att sälja lägenheterna, som alla är uthyrda med hyresavtal som är i kraft tillsvidare.

Förslaget att sälja lägenheterna är ett sätt för Sjundeå att täcka en del av de försäljningsintäkter som uteblev då Virkkulankylä meddelade att de inte vill köpta den tilltänkta tomten för serviceboendet i Brännmalmen, utan i stället hyra den. Kommunen hade räknat med att få in cirka 430 000 euro på tomtförsäljningen.

De fyra bostäderna kunde ge kommunen kring 240 000 euro. Ytterligare två lägenheter vid Krogarsvägen kan säljas om de inte behövs för de invånare som flyttar från de radhus som ska rivas vid den nya tandläkarmottagningen. Då kunde kommunen få yttelrigare 100 000 euro.

På tisdagen ska tekniska nämnden behandla ärendet. Om förslaget godkänns sägs hyresavtalen för de fyra lägenheterna upp och lägenheterna säljs på auktion.

Mer läsning