Sjundeå kan få bättre nätförbindelse – kommunen säljer tomt för fibercentral

Karis Telefon planerar att bygga ut fibernätet i Sjundeå. Företaget vill köpa en tomt för en fibercentral av kommunen.

Ett 200 kvadratmeter stort område vid Brännmalmsvägen föreslås som lämplig plats för en fibercentral. Området bryts ut från en större fastighet som är anvisad som närrekreationsområde. Försäljningspriset är 50 euro per kvadratmeter.

Karis Telefon planerar att börja utbyggnaden av fibernätet i Sjundeå i höst eller i början av nästa år.

– Vi har fått en hel del intresseanmälningar under våren, och har själva också försökt lyfta fram vår verksamhet i Sjundeå. Vi hoppas att vi får tomten för centralen, eftersom den är kritiskt för utbyggnaden, säger Patrik Gustafsson, teknisk direktör på Karis Telefon.

Sjundeå kommun har under våren kartlagt intresset för bättre dataförbindelser i kommunen. Bland annat har man gjort en enkät om dataförbindelserna. Enkätsvaren visade att många ortsbor är anser att dataförbindelserna inte är tillräckliga.

Mer läsning