Sjundeå kan bli först i Västnyland med certifierat ungdomsråd

Essi Hyvärinen, Jenny Andersson och Iiro Koskinen sitter i Sjundeå ungdomsfullmäktige för att de vill vara med och påverka. Bild: Mira Strandberg

Bara tjugo kommuner i Finland har fått ett certifikat för gott arbete med sitt ungdomsfullmäktige. Nu vill Sjundeå bli den tjugoförsta.

Sjundeå kommun har ansökt om ett certifikat för kommuner som främjar ungdomars möjligheter att delta i beslutsfattandet och aktivt jobbar för att ungdomsfullmäktige ska ha goda förutsättningar att fun...