Sjundeå har medvind

Tomtförsäljningen har äntligen efter lång stiltje svängt. En del tomtaffärer har redan gjorts och cirka 15 tomter reserverats.

På planläggningssidan finns beredskap att öppna nya bostads- och företagsområden och planerna för Sunnanviksområdet inklusive den i årtionden saknade planskilda korsningen framskrider äntligen. Dessutom har alla d evästnyländska kommunerna enat sina krafter för att trygga och utöka trafiken längs kustbanan.

Då det nya bildningscampuset tagits i bruk inleds byggnadsarbetena på det social- och hälsovårdscentret som ska trygga Sjundeåbornas närservice inom social- och hälsovårdssektorn inklusive olika former av äldreomsorg. Kommunen har fått ministeriets tillstånd för projektet och statligt bidrag för energisnåla lösningar och byggande i trä. Dessutom har den gamla idrottshallen förnyats mer eller mindre totalt och kommunhusets saneringsprojekt har inletts.

Merja Laaksonen SFP, Sjundeå