Sjundeå halverar vårdhemstomt

Kommunen delar en tomt vid Sjundbyvägen för vårdföretaget Esperis behov. Hela tomten blev för dyr för byggaren.

Byggföretaget Lehto vill köpa 1 200 kvadratmeter byggrätt för ett vårdhem som Esperi ska driva. Den tomt som företaget lade in ett anbud på var ändå dubbelt mera, vilket innebar att företaget ansåg att tomten blev för dyr. Kommunen har nu gått med på att dela tomten så att båda delarna har 1 200 kvadratmeter byggrätt och kommunen får rätt att bygga en väg och bilplatser på den del som säljs.

Priset på den halverade tomten är 220 000 euro och ett krav är att byggandet av vårdhemmet inleds i år och är fädigt inom tre år.

Vårdhemmet för seniorer ska ha plats för 34 invånare. Det ska sysselsätta mellan tjugo och tjugofem personer.

Mer läsning