Sjundeå gynnar barn och unga

Verksamhet och evenemang för barn och unga ska i framtiden prioriteras då Sjundeå kommun beviljar bidrag till föreningar. Då bildningsnämnden nästa år beslutar om bidragen ska nämnden beakta antalet m...