Sjundeå grundar styrgrupp för renovering

Hjälp. Sjundeås tekniska chef Markus Moisio får stöd av en styrgrupp i frågor som gäller åtgärder för att förbättra inomhusluften. Bild: Johan Kvarnström

De omfattande problemen med inomhusluften i flera av Sjundeås fastigheter har fått kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för att stödja tjänstemännen i arbetet med dessa frågor.

Till medlemmar i styrgruppen valdes kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, tekniska chefen Markus Moisio, bildningschefen Jukka Pietinen, ordförande för bildningsnämnden Carl-Johan Gottberg (SFP), tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP), fullmäktigeordförande Arja Alho (SDP) och Heikki Kaisla (Saml).