Sjundeå granskar sina sjöar

18 sjöar i Sjundeå undersöks under de följande tio åren för att komplettera informationen om kvaliteten i kommunens vattendrag.

De sjöar som ingår i det ytvattensprogram för åren 2017–2026 som byggnads- och miljönämnden godkände i tisdags är sådana som det finns mycket lite information om. I sjöarna utreds syretillståndet, övergödnings- och näringsnivån, surhetsegenskaperna, humusinverkan och vattnets hygieniska tillstånd med hjälp av bakterieanalyser. Också förekomsten av blågröna alger undersöks ifall sådana förekommer då sjön undersöks.

Orsaken till att ytvattensprogrammet fokuserar på sjöar är att havsområdena och åarna i kommunen är under mer eller mindre regelbunden kontroll. Varje år undersöks tre sjöar, utom i år då uppgörandet av programmet också förorsakar utgifter. I budgeten viks årligen 2 000 euro för ytvattenprogrammet.

Mer läsning