Sjundeå gör ordentligt plusresultat – utmärkt läge för skolbygge men mera behövs

Nöjda. Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa och ekonomiplaneringschef Antti Loisa är nöjda över det goda resultatet men poängterar att många utmaningar kvarstår. Bild: Mira Strandberg

I fjol gick Sjundeå 800 000 euro över budget. Orsakerna är lägre personalkostnader högre intäkter, bland annat på grund av markanvändningsavtal.

Det goda resultatet, som ligger närmare 700 000 euro på plus och 800 000 euro över budget, är välkommet i Sjundeå som har stora investeringar på kommande de närmaste åren. Det kumulativa överskottet l...