Sjundeå gör om planläggningen – ser över teman i stället för områden

Trivs. Timo Onnela kom till Sjundeå från Kaskö, där han var ganska ensam i jobbet. – Jag tycker det är bra att vi är flera kolleger här i Sjundeå, säger han. Bild: Mira Strandberg

Trafiken, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden och miljöskyddet är de teman som Sjundeå valt då kommunen förnyar sina generalplaner temavis i stället för områdesvis. Greppet är rätt ovanligt i Finland.

– Alla teman som nu valts finns med i alla generalplaner. Då vi ser på dem som en helhet i hela kommunen blir planeringen enhetlig, säger Sjundeås planläggningschef Timo Onnela.– Speciellt trafiken är...