Sjundeå godkände HRT-ansökan

Sjundeå ansöker om medlemskap i Helsingforsregionens trafik. Fullmäktige godkände ansökan vid sitt möte i måndags.

Efter en lång presentation av bildningsdirektör Juha Pietinen beslutade fullmäktige enhälligt att godkänna medlemsansökan så att medlemskapet inleds från början av år 2018. Tidigare har Sjundeås politiska styrgurpp, bildningsnämnden och kommunstyrelsen ställt sig bakom en ansökan.

Det slutliga beslutet fattas av Helsingforsregionens trafik och alla medlemskommuner.

Sedan 2016 har Sjundeå ordnat tågtrafiken till och från orten själv efter att kommunikationsministeriet avslutat tågtrafiken.

Ett medlemskap i HRT kostar Sjundeå mellan 500 000 och 700 000 euro per år.

1 327 Sjundeåbor pendlade år 2013 till huvudstadsregionen. Till Helsingfors och Esbo åkte drygt 580 var, ända till Vanda pendlade 142 personer. 222 personer som bor inom huvudstadsregionen jobbade i Sjundeå.

– Siffrorna är gamla, men speglar ändå utvecklingen, sade bildningsdirektör Juha Pietinen.

En utredning visade att 270–280 personer steg av och på Sjundeå station en vardag.

Mer läsning