Sjundeå glömmer den lilla människan

Det känns som om kommunen har glömt bort den lilla människan, och att kommunen motarbetar aktiva kommuninvånare som jobbar för att Sjundeå fortsättningsvis ska ha en levande landsbygd.

I VN (30.8) opponerar sig Åke Holmlund mot att Sjundeå kommun använder sin förköpsrätt för norra Riåker. Som markägare uppskattar vi Holmlunds stöd. Holmlund konstaterar att det går en gasledning under åkern, samt att området är klassificerat som kulturlandskap. På gasledningens skyddszon får man inte bygga eller ens låta träd växa, vilket gör att det naturliga användningsområdet för åkern är jordbruksmark.

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa talar om demokrati i slutet av artikeln. Så känns det tyvärr inte. Det känns som om kommunen har glömt bort den lilla människan, och att kommunen motarbetar aktiva kommuninvånare som jobbar för att Sjundeå fortsättningsvis ska ha en levande landsbygd.

På webbsidan laki24.fi, som upprätthålls av Suomen Juristit Oy, kan man läsa deras tolkning av förköpslagen (fritt översatt): "Kommunen kan inte köpa mark 'i reserv' för framtiden, utan förköpsrätten kan användas för ett ändamål som man redan har i tankarna". Då det dessutom är fråga om mark med begränsningar för samhällsbyggande, kan man fråga sig ifall kommunstyrelsens beslut var det rätta.

Mikael Wikström, Sjundeå, Anna Pomoell, Kyrkslätt, Maria Weintraub, Esbo

Mer läsning