Sjundeå fritidschef tar över friluftsområden

Byter jobb. Tapio Lepikkö börjar jobba med Nylands friluftsområden. Bild: Jenny Paajes

Tapio Lepikkö, Sjundeå kommuns fritidschef, blir ny verksamhetsledare för Föreningen Nylands friluftsområden. Den nuvarande verksamhetsledaren Henrik Sandström går i pension.

Tjänsten hade sökts av 111 personer. Valet av Lepikkö var enhälligt i föreningens styrelse.

Lepikkö är magister i gymnastik- och idrottsvetenskap. Han har utexaminerats från Sydöstra universitet i Norge och arbetat flera år inom friluftsverksamhet och naturturism både i Finland och Norge. För tillfället är Lepikkö fritidschef i Sjundeå kommun.

Föreningen Nylands friluftsområden rf är ett samfund som bildas av 19 medlemskommuner och vars uppgift är att skaffa och upprätthålla friluftsområden i Nyland. Föreningen betjänar över 1,5 miljoner invånare i sina medlemskommuner. Den har 39 friluftsområden med en sammanlagd markareal på 1 518 hektar och vattenareal på 5 500 hektar.

Mer läsning