Sjundeå fortsätter se över sina hus själv - nämnd röstade mot utlokalisering

Det blir ingen utlokalisering av Sjundeås fastighetsservice - i det här skedet. Sannolikt återkommer man till ärendet när kommunens fastighetspussel är lagt.

På förslag av Veikko Tanskanen (V) valde tekniska nämnden i tisdags att inte gå in för en utlokalisering av fastighetsskötseln. Tanskanens förslag stöddes av Rabbe Dahlqvist (SFP), Paula Tuominen (Sannf.) och Pia Virta (Gröna). Samlingspartisterna Heikki Leikola och Jere Jantunen röstade för beredningens förslag att utreda en utlokalisering.

Orsaken till att inte utreda en utlokalisering nu var främst att läget med kommunens fastigheter ännu är oklart. Nämnden vill att det först ska bli klarare med hur det nya skolcentret kommer att se ut och hur kommunens övriga fastigheter ska åtgärdas innan man fattar beslut om fastighetsservicen. Om och när det blir aktuellt att ta upp frågan igen önskade nämnden att man kunde utreda samarbete med till exempel Lojo.

Mer läsning