Sjundeå fick ny finsk kyrkoherde

Bild:

Sjundeå finska församling har valt en ny kyrkoherde. Församlingsrådet valde Mirja Harhanen från Lojo till efterträdare för långvariga kyrkoherden Ismo Turunen.

Harhanen har jobbat som församlingspastor i Lojo finska församling sedan år 2009. Hon arbetar inom ungdoms-, barn-, familje- och missionsarbete. Senast har hon ansvarat för skriftskolarbetet och förnyelsen av skriftskolan i Lojo.

Ismo Turunen går i pension den första juni.