Sjundeå får tillbaka Y-tågturer

Efterlängtat. Fler y-tåg förlängs från Kyrkslätt till Sjundeå i december. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Trafiken med Y-tågen, som skars ner i fjol, ska återställas i december. De mest efterlängtade morgon- och eftermiddagsturerna förlängs till Sjundeå.

Då Y-tågstrafiken till Karis avslutades helt i fjol fick en del av Y-tågen fortsätta till Sjundeå från Kyrkslätt. Den populäraste morgonturen från Sjundeå vid åttasnåret och eftermiddagståget från Helsingfors vid 16-tiden förkortades så att de inte längre gick från och till Sjundeå. Turerna ersattes med anslutningsbussar mellan Sjundeå och Kyrkslätt, vilket förlängde resetiden märkbart.

Nu lovar Helsingforsregionens trafik (HRT), som sköter tågens närtrafik, att de två Y-tågsturerna återvänder till Sjundeå i början av december. Några nya tågturer sätts inte in på kustbanan, utan X-tåget som nu går mellan Helsingfors och Kyrkslätt förlängs så att ändstationen blir Sjundeå i stället.

– Morgon- och eftermiddagsturen till Sjundeå har passats tekniskt in med VR:s fjärrtåg på Kustbanan, säger avdelningsdirektör Tero Anttila vid HRT.

Ursprungligen slopades de två Y-tågen till Sjundeå då VR:s express-turer trafikerade mellan Åbo och Helsingfors samtidigt som de.

Efter förändringarna i december äry-tågstrafiken till Sjundeå på samma nivå som för ett och ett halvt år sedan, utom på veckosluten.

– Det finns ännu inga planer på tågturer till Sjundeå under veckoslutet. Tidigare var resenärerna så få att det är en stor ekonomisk fråga att återställa veckoslutstrafiken, säger Anttila.

För två veckor sedan infördes en ny närtågstur mellan Helsingfors och Karis. Tåget startar varje kväll klockan 23.03 och det stannar också i Sjundeå.

Mer läsning