Sjundeå får ny herde för ett drygt år – nuvarande kyrkoherden ska studera

Ny herde. Monica Cleve sköter kyrkoherdetjänsten i Sjundeå under hela nästa år. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Sjundeå svenska församlings kyrkoherde, Tom Bergman, ska vara studieledig från början av oktober till slutet av nästa år.

Under Bergmans tjänsteledighet kommer Monica Cleve, kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling, att sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå.

Bergman ska avsluta sina studier vid humanistiska fakulteten.

Mer läsning