Sjundeå får flera tågturer

Bild: Mira Strandberg

Sjundeås tågförbindelser till huvudstadsregionen förbättras från och med måndag.

De nya turerna går både till och från Helsingfors och stannar på vägen i Kyrkslätt, Masaby, Esbo, Alberga, Hoplax och Böle.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa konstaterar att de nya turerna som kommunen ordnat går på tidiga eftermiddagen och kvällen.

– Förnyelsen underlättar speciellt att ta sig på ärenden från Sjundeå mot Helsingfors på vardagskvällar. Från Helsingfors finns förbindelse till Sjundeå fram till halv åtta och från Sjundeå till Helsingfors fram till halv nio, vilket underlättar för fritidsintressen och andra ärenden.

På vardagar finns från och med måndag totalt sex turer från Sjundeå till Helsingfors och lika många andra vägen.

Sjundeå för också diskussioner med VR om veckoslutstrafik.

Dessutom ska man under hösten börja diskutera att eventuellt anhålla om medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT).