Sjundeå får åtminstone biljettautomat

Nya möjligheter. Sjundeå station får sannolikt en biljettautomat då kommunen går med i Helsingforsregionens trafik. Bild: VN-arkiv/Sarah Mangs

En biljettautomat vid stationen och möjlighet att ladda resekort lokalt. Så ska Sjundeåborna kunna köpa biljetter även om biljettförsäljningen på tågen slutar.

I sommar slutar konduktörerna sälja biljetter på närtågen. För Sjundeåbor innebär det en besvärlig sits, eftersom det varken finns en biljettautomat eller en R-kiosk på orten. I R-kiosker kan man nämligen köpa biljetter som duger för resor inom Helsingforsregionens trafik (HRT).

– Vi kommer inte att överge Sjundeåborna. Sannolikt kommer även Sjundeå station att få en biljettautomat, som vi har på alla andra stationer inom HRT, säger informations- och marknadsföringschef Sari Kotikangas.

Hon sitter med i en arbetsgrupp som förbereder Sjundeås anslutning till HRT och konstaterar att just biljettförsäljningen är en av de frågor som måste utredas

– Under hösten kommer vi att erbjuda Sjundeåbor resekort som de kan beställa åt sig men vi vet att det kommer att behövas alternativ. Man kan också köpa biljetter på förhand från R-kiosker eller HRT:s servicesställen.

Ladda resekortet i kiosk eller affär

I Sjundeå finns i dagens läge varken en biljettautomat eller en R-kiosk som HRT kunde ingå avtal med. Däremot har Tonis kiosk för närvarande hand om både Matkahuoltos och postens tjänster och är dessutom avhämtningsplats för beställningar gjorda över nätet från Alko.

– Det låter som att det är kommunens serviceplats. Det kunde finnas potential för att ingå avtal med den kiosken om biljettförsäljning och laddning av resekort. Men det är spekulation i det här skedet, säger Kotikangas.

– På en del orter har vi också samarbete med K- eller S-affären så att man kan ladda sitt resekort där.

Kioskinnehavare Toni Böckerman ställer sig inte avig till tanken att erbjuda möjlighet att ladda resekort i kiosken.

– Jag har funderat på det nog men har inte hunnit göra något åt saken. Kanske skulle det gå där vid sidan om allt annat, säger han.

Då han tog över postens tjänster i och med att S-gruppen stängde Varucca, där posten tidigare fanns, var han tvungen att öka antalet arbetstagare under dagen från en till två. Kassaflödet har däremot inte påverkats i samma mån.

– Det är svåra tider nu när butikerna har öppet hela tiden, så det har nästan gått tvärtemot.

Men något direkt stängningshot finns inte.

– Nej nej, det har jag nog inte alls tänkt. Jag har varit med så länge redan och något måste man ju göra, säger han.

Samma som Kyrkslätt

HRT överväger förutom biljettförsäljningsalternativen också möjligheten till någon slags serviceställe i Sjundeå.

– Vi utreder var en sådan servicedisk kunde finnas, hur den ska vara öppen, om den ska finnas bara i början eller en längre tid, säger Kotikangas.

Sjundeå ansluter sig till HRT vid årsskiftet. Kommunen kommer att höra till samma zon som Kyrkslätt inom HRT.

Mer läsning