Sjundeå erbjuder föreningar salar som inte passar för idrott – flera grenar kan inte träna alls i kommunen

Bekymrad. Pekka Keränen oroar sig för att judoverksamhetens saga i Sjundeå kan vara all om inte föreningen får ersättande lokaler eller stöd av kommunen. Bild: Mira Strandberg

De lokaler som Sjundeå kommun vaskat fram som ersättning för bollhallen lämpar sig inte för de grenar som kommunen föreslagit dem för. Nu befarar föreningarna att vissa grenar kan dö ut i Sjundeå.

En spegelvägg och skenor i golvet där unga ska träna handboll. För små salar och bristfällig utrustning. Försvårad logistik och utlokaliserade träningar. Det är verklighet för några av de idrottsfören...