Sjundeå effektiverar för att spara

Sparar att anställa. Jaana Terävesi var projektanställd i Sjundeå i fjol för att jobba med sysselsättningsverksamhet för långtidsarbetslösa. Insatserna har lönat sig och sparar pengar i slutändan, något kommunen nu drar nytta av. Bild: Mira Strandberg

Efter en lång diskussion och flera omröstningar godkände Sjundeå fullmäktige i måndags ett ekonomiskt balanseringsprogram i miljonklassen.

Drygt 1,6 miljoner på några år är kontentan av de sparåtgärder som kommunfullmäktige gett sin välsignelse för. En styrgrupp har tillsammans med företaget Perlacon gjort upp sparprogrammet som innehåller åtgärder inom alla sektorer.

Inga direkta uppsägningar eller permitteringar ingår, men genom förändringar i organisationsstrukturen sparar kommunen in kring tjugo årsverken. De förverkligas främst genom pensioneringar.

Flera av åtgärderna har påbörjats redan i år och ska innan året är slut ge kommunen besparingar på drygt 260 000 euro. Eldprovet kommer ändå nästa år, då kommunen ska minska kostnaderna med över en miljon euro.

– Det är möjligt för att vi har arbetat på lång sikt och inte reagerat för att vi måste. Vi gick in för ett ekonomiskt balanseringsprogram nu så att vi själva kan påverka vad vi ska göra, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Oklart vad reformen innebär

Ett stort men i sammanhanget är social- och hälsovårdsreformen som enligt planen ska träda i kraft 2019.

– Ingen vet hur uppgifterna och kostnaderna sedan fördelas, så 2019 blir en utmaning för oss. Balanseringsprogrammet har nu gjorts till slutet av 2018 så att trenden är rätt.

Inga uppsägningar eller permitteringar finns med i programmet. Däremot kommer effektiveringen av verksamheten att leda till att Sjundeå om fyra år klarar sig med kring 23 årsverken färre än i dag.

– Men under den perioden når drygt trettio av våra anställda pensionsålder, så största delen kommer att skötas den vägen.

Realistiskt vårdspar

Totalt ska åtgärder under åren 2016–2018 spara drygt 1,6 miljoner euro. Den största biten av kakan ska vård- och omsorgsväsendet stå för, med besparingar på över 430 000 euro nästa år. Grundtrygghetsdirektör Benita Öberg är inte oroad.

– Det är en helt realistisk bedömning. Flera av åtgärderna har vi redan genomfört och många besparingar syns redan i år.

Den största enskilda posten är den specialiserade sjukvården som ska kosta 200 000 euro mindre än nu.

– Redan i år kommer vi att gå betydligt under budget, och prognoserna för nästa år ser likadana ut, säger Öberg.

Visserligen är den specialiserade sjukvården alltid vansklig att budgetera, eftersom sjukdomsfall inte går att förutspå. I en liten kommun som Sjundeå behövs bara några få fall för att rubba budgeten.

– Men det går inte att budgetera för sådant. Vi utgår från ett snitt på 1 022 euro per invånare.

Sparar genom att göra själv

Vård- och omsorgssektorn har goda erfarenheter av att spara pengar genom att effektivera arbetsprocesser. Alltid är inte köpta tjänster heller den mest fördelaktiga lösningen.

– Vi sparar 160 000 euro i år på att sköta familjearbetet i egen regi. Tidigare köpte vi de tjänsterna.

Andra omorganiseringar som sparar pengar är att hemvårdens sjukvårdare numera sköter sjukvården också på Villa Charlotta, i stället för att boendet har en egen sjuksköterska. Omorganiseringen kunde göras utan att säga upp någon då sjukvårdaren på Villa Charlotta bytte jobb.

Skärpta regler

I spartalkot inbegrips också förhöjningar av vissa taxor. Vid årsskiftet höjde Sjundeå sina hälsovårdsavgifter så mycket som lagen tillät, med 27 procent, vilket nu märks i intäkterna från bland annat vårdavdelningen.

– Men de ökade inkomsterna där beror också på att avdelningen har varit mera fullbelagd än tidigare och vi har också sålt platser till grannkommuner, vilket ger oss mera inkomster redan i år.

Dessutom kommer kommunen att införa skärpta krav på stöd till närståendevårdare.

– Jämfört med våra grannkommuner har vi många barn och unga som får närståendevårdarstöd. De besluten kommer vi att se över och i stället för ekonomiskt stöd erbjuda familjerna tjänster som underlättar deras vardag, säger Öberg.

Stödet till närståendevårdare som vårdar äldre personer kommer inte att röras.

2,3 miljoner på fyra år

Näst mest ska sparas inom bildningssektorn, drygt 307 000 euro. Flera av de åtgärder som ska spara in pengar har redan gjorts, bland annat omorganiseringar inom dagvården.

Orsaken till att kommunen måste balansera sin budget är det stora underskottet i balansräkningen, vilket beror på att kommunen flera år gjort minusresultat. Kommunallagen kräver att underskottet i kommunens balansräkning ska täckas senast år 2020. Sjundeås ackumulerade underskott är 2,3 miljoner euro.

– Verksamhetsbidraget, alltså skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -utgifter, visar redan nu mindre minus än tidigare inom bildningssektorn och vård- och omsorgssektorn, säger Juha-Pekka Isotupa.

Mer läsning