Sjundeå drygt en miljon på minus

Förhoppningsfull ledning. Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa (sittande) och teknisk chefen Markus Moisio, grundtrygghetschef Benita Öberg, ekonomiplaneringschef Henri Seppänen och förvaltningsdirektör Niko Kannisto tror på ett bättre resultat i år. Bild: Johan Kvarnström

Resultatet blev rätt dåligt för Sjundeå 2015, men kommunens ledning tröstar sig med att orsakerna är klara och ljusglimtarna flera.

Den budget som under senhösten 2014 verkade så realistisk visade sig följande år vara för optimistisk.

Inte heller den justerade budgeten höll och resultatet för 2015 blev ett underskott på 1,35 miljoner euro för nyckelkommunen.

Likväl är det mestadels glada miner bland nöjda tjänstemän som presenterar bokslutet för pressen på torsdag morgon.

– Det är inget vidare resultat, men det är positivt att det finns tydliga förklaringar till det dåliga resultatet, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Fyra orsaker

Resultatet påverkades framför allt av besvär om Slussenområdet, vilket ledde till att inkomster från markanvändningsavtal uteblev. Det hade gällt uppskattningsvis 450 000 euro för fjolåret och är inkomster som kommunen kommer inkassera i ett senare skede.

En annan orsak är att skatteinkomsterna blev lägre än väntat (27,83 miljoner euro vilket är en minskning på 2,6 procent). Det hänger samman med den negativa flyttrörelsen, ett sällsynt fenomen i tillväxtkommunen.

Isotupa tror att höstens chocknyhet om att Y-tåget upphör är den klart största orsaken till att kommunens flyttrörelse blev negativ.

Innan tågnyheten var flyttrörelsen runt 70 invånare på plus, men vid årets slut cirka 20 på minus.

Då kommunen funnit en lösning för pendlarna har det redan påverkat flyttrörelsen positivt. Under året inleds även diskussioner om att gå med i Helsingforsregionens trafik, vilket skulle ge en permanent lösning i tågfrågan även om det förstås skulle kosta en del. Lösningen vore enligt Isotupa naturlig.

En tredje orsak till underskottet är att kommunen får tillbaka 240 000 euro för fjolåret av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt först i år.

En fjärde orsak gäller blygsamma inkomster från vatten- och avloppsanslutningar, vilket beror bland annat på att avgifterna som gäller det nya planområdet i Pickala överfördes till 2016.

Nytt år, nya tag

– Allting tyder på att det här årets resultat borde bli betydligt bättre, säger Isotupa.

Han framhåller att kommunen måste fortsätta söka sparmöjligheter över hela verksamhetsfältet. Drastiska åtgärder som skolindragningar eller permitteringar är ändå inte aktuella.

– Vi ska se långsiktigt. Permitteringar tär på arbetsmotivationen och då är verksamheten inte lika effektiv, säger Isotupa.

Lånestocken är så gott som oförändrad jämfört med bokslutet 2014 och uppgår till 3 621 euro per invånare.

Nettoinvesteringarna var drygt en miljon euro i fjol. Åren 2011-203 var de betydligt högre, vilket enligt Isotupa hängde samman med beslutet om att gå samman med Lojo.

Mer läsning