Sjundeå centrum får 50 nya bostäder – Asuntosäätiös husprojekt har startat

Fasad. Så här ska husen invid tågbanan i Sjundeå se ut. Bild:

Två nya höghus har börjat byggas i Sjundeå centrum. Målet är att 50 bostäder ska vara inflyttningsklara hösten 2021. Höghus nära stationen är viktigt för utvecklingen av Sjundeå kommuncentrum och för hela kommunen.

Det byggs två höghus med fyra våningar. Bostadsytan varierar mellan 37 m2 för en enrummare till 75 m2 för fyra rum och kök. Husen byggs i korsningen av Brännmalmsvägen, Aleksis Kivi vägen och Bangårdsvägen som byggs nu.

– Kommunen bygger under kommande vår och sommar en ny linjedragning för Bangårdsvägen. Den nuvarande gång- och cykelvägen som förenar Brännmalmsvägen och Bangårdsvägen tas ur bruk och den lätta trafiken leds via Brännmalmsvägen och den redan befintliga Bangårdsvägen, berättar Sjundeå kommuns tekniska direktör Markus Moisio.

Träden på tomten har redan fällts och ytjord avlägsnas. Nu stabiliseras och pålas jordmånen. Det orsakar ljudolägenheter uppskattningsvis till början av juni.

Vibration som eventuellt förorsakas av pålningen övervakas med vibrationsmätare. På byggplatsen arbetar man i huvudsak vardagar klockan 7-18, några arbetsfaser kan man göra till klockan 22.

Byggandet av hyreshöghus vid Bangårdsvägen är en del av Sjundeå kommuns och Asuntosäätiös långvariga samarbete. Förutom kommuncentrum har parterna i sitt intentionsavtal dragit linjer för planering av markanvändningen i Störsvik.