Sjundeå bollhall riskerar att rasa - stängs på måndag

Rasfärdig. Gamla bollhallen i Sjundeå stängs på måndag. Bild: VN-arkiv

En granskning av Sjundeå gamla bollhall visar att konstruktionerna är överbelastade och att det finns risk för ras. Inte heller brandsäkerheten är tillräcklig.

Företaget som granskat bollhallen rekommenderar att den inte används förrän omfattande reparationer har gjorts. Men eftersom byggnaden är i så dåligt skick lönar det sig inte att reparera den gamla, utan i stället rekommenderar företaget att en helt ny hall byggs.

Sjundeå tekniska direktör Markus Moisio kommer att sätta bollhallen i användningsförbud från måndagen.

– Det här är en riktigt allvarlig sak, så vi tar till hårdhandskarna och stänger hallen helt och hållet, säger Moisio.

Kommunen har varit medveten om att hallen är i dåligt skick och kräver reparationer, men inte i den här omfattningen.

– Vi tänkte att vi måste förnya presenningen, våtutrymmena och golvet och fortsätta använda hallen i fem-tio år. Att rapporten var så här krossande var en överraskning.

Föreningar måste ansöka turer på nytt

Stängningen innebär att all verksamhet i bollhallen måste flyttas till ersättande lokaler. Alla föreningar som har turer i hallen flyttas till gymnastiksalen i Sjundeå svenska skola. Det gäller både turer i hallen, gymmet och judosalen.

Föreningar som ansökt om turer i bollhallen i höst måste göra en ny ansökan på grund av detta. De salar som kommunen har till förfogande är Sjundeå svenska skola och Fennia Arena. Kommunen har också förhandlat om möjligheten att få använda sig av bollhallen i Scandichotellet och Harjulinna. Fastighetsägarna förhåller sig positivt till att hyra salarna till kommunen, som i sin tur ansvarar för uthyrningen vidare till föreningar. Ansökningar om höstens turer ska göras senast den 30 juni.

Alla turer i gymmet avbokas, och kommunen ordnar inget ersättande gym.

Måste planera större sal

Det var i mars som utredningen av den gamla bollhallen blev aktuell. Då beslutade tekniska nämnden i samband med planeringen av den nya skolan att utreda vad det kostar att renovera den gamla idrottshallen.

I samband med det nya skolcentret har kommunen planerat en gymnastiksal på 600 kvadratmeter. Nu måste bildningsväsendet se över behovet för att beräkna hur stor gymnastiksalen måste vara för att behovet i kommunen ska täckas. Bildningsnämnden kommer att ha frågan på sitt bord vid nästa möte men Moisio gissar att kommunen blir tvungen att planera en större gymnastiksal i det nya skolcentret.

– Vi kommer inte att sätt mer pengar på den gamla bollhallen, den kommer att rivas, säger han.

Mer läsning