Sjundeå betalar 60 000 om året för att öringen ska få bättre livsmiljö

Bild: Benjamin Lundin

Sjundeå kommun deltar i förbättringen av Sjundeå å med 60 000 euro om året fram till år 2024.

Under 2018 har Sjundeå kommun, Västra Nylands vatten och miljö och Vichtis kommun format ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Sjundeå å fram till år 2030. Enligt den vision som formulerats ska Sjundeå ås vatten uppnå gott ekologiskt tillstånd och öringens livsmiljöer ska tryggas. Brådskande åtgärder i sammanhanget är bland annat anläggandet av våtmarker vid Björnträsk och Tjusträsk.

Kostnaderna för projektet beräknas vara 173 000 euro årligen åren 2019–2024. Sjundeå kommuns andel är 60 000 euro per år. Miljö-och byggnadsnämnden i Sjundeå behandlar projektplanen och finansieringsdelen vid sitt möte på onsdag.

Mer läsning