Sjundeå behöver 40 miljoner för sina fastigheter – behovet inom äldrevården är akut

I våras sköts långvariga planer på ett nytt serviceboende med företaget Virkkulankylä i sank av Sjundeå kommunstyrelse. Efter det har kommunen i rask takt börjat planera bygget av serviceboende i egen regi.

Sjundeå kommun har för få egna platser inom resurserat serviceboende för att täcka behovet de kommande åren. I somras anlitade kommunen företaget Nordic Healthcare Group (NHG) för att utreda vårdbehov...