Sjundeå behöver 20 miljoner – mera lån kan göra orten till en kriskommun

Lånemängden per invånare i Sjundeå dubbleras fram till 2025 om kommunen lyfter lån för att bygga den nya skolan som planeras. Två kriterier för kriskommuner uppfylls redan nu, mera lån försvårar läget ytterligare.

Det nya skolbygget i Sjundeå beräknas kosta kring 20 miljoner euro. Om kommunen ska låna den summan ökar mängden främmande kapital i Sjundeå kommun till nästan 53 miljoner euro. En ökad lånebörda belastar också kommunens resultat och ökat behovet att balansera ekonomin.

Sjundeå kommun uppfyller redan nu två av kriterierna för en kriskommun. Självförsörjningsgraden i Sjundeå är 30 procent då gränsen är 50 procent, och skuldsättningsgraden är 66,5 då gränsen är 50 procent. Mera lån försvagar kommunen ytterligare på dessa punkter.

Alternativet till lån är fastighetsleasing. Det går ut på att ett finansieringsbolag finansierar projektet och hyr objektet till kommunen. Som helhet blir alternativet sannolikt dyrare än att låna men leasingen ökar inte trycket på att balansera kommunens ekonomi.

Beslutet om hur skolbygget ska finansieras fattas i kommunstyrelsen på måndag.

Mer läsning