Sjundeå vill använda sin förköpsrätt för att lösa in en åker norr om centrum

Sjundeå kommun vill köpa en åker vid Sjundeåvägen för att ha bättre möjligheter att utveckla centrum.

Åkerområdet är 42 000 kvadratmeter stort och har sålts i juni. Kommunstyrelsen ska på måndag besluta ifall kommunen ska använda sig av sin förköpsrätt för markområdet. Köpepriset är 49 500 euro.

Som motivering till förköpsrätten anges att det är lättare för kommunen att fatta beslut om områdets samhällsstruktur om kommunen själv äger marken. Det här området ligger nära kommuncentrum och är därför strategiskt viktigt.

I mars i fjol ville kommunstyrelsen lösa en ett markområde i Nordanvik, men förslaget avslogs av fullmäktige. I maj i fjol köpte kommunen två markområden i ändan av Vargstigen. I år har kommunen ännu inte använt något av de 270 000 euro som vikts för markköp år 2019.

Mer läsning