Sjundeå anställer projektchef för skolbygge

Renoveras. Aleksis Kiven koulu i Sjundeå ska delvis renoveras, delvis rivas och få nya delar. Bild: Lina Enlund

Den omfattande renoveringen av skolorna i Sjundeå behöver en extern projektchef för att lyckas, lyder konsultförslag.

På måndag ska kommunstyrelsen i Sjundeå ta beslut om hur man ska gå vidare med förnyandet av skolfastigheterna i kommunen. Ett konsultbolag har gjort upp en preliminär tidtabell för projektet, enligt vilken skolgången kunde inledas i de nya fastigheterna i augusti 2021.

Det första steget i planeringen är ändå att anställa en ansvarig projektchef och en projektkonsult. Båda rekryteras externt eftersom åtminstone projektchefsuppdraget är ett heltidsjobb och kommunen inte har resurser att sköta uppdraget internt. Projektchefen ska leda projektet och bereda ärenden för beslut i de kommunala organen.

Projektkonsultens viktigaste uppdrag är att reda ut ekonomisk-tekniska och juridiska ärenden kring konkurrensutsättningen.

Enligt den preliminära tidtabellen för projektet kunde de slutliga anbuden för projektet lämnas in i mars om ett år. Om allt går enligt planen kunde fullmäktige fatta beslut om entreprenaden i april 2019.