Sjukhuset ska utvecklas, inte avvecklas

Deras röster – som saknade demokratiskt mandat – avgjorde frågan om Ekenäs BB. Nu kan de stänga hela sjukhuset även om förslaget eventuellt handlar om “endast” samjour nattetid.

Varför är sjukhusets framtid hotad? Så borde inte vara fallet i och med att HUS-fullmäktige i december har fattat ett beslut om en plan för ordnande av social- och hälsovården för till och med 2021. En plan som betonar samjourens betydelse. Problemet är dels att detta förbises inom HUCS, dels att sjukhuset som en resultatenhet inom HUCS inte ses som en helhet.

Nu vill verksamhetsområdet HUCS Akut stänga samjouren i Raseborg, åtminstone nattetid. Och vi måste konstatera att det på ett sätt är ett vettigt förslag ur ett effektivitetsekonomiskt perspektiv, men det beaktar inte följderna som skulle bli katastrofala.

För varje verksamhet som försvinner från sjukhuset blir kvarvarande verksamhet dyrare. Men inte nog med det. Med decimerad samjour försvinner annan verksamhet nästan automatiskt av juridiska skäl.

Utan samjour 24/7 får sjukhuset nämligen inte ha någon operativ verksamhet på grund av en i kraft varande förordning, inte någon dagskirurgi alls, och patienter kan inte stanna på avdelningar över natten. Om samjouren försvagas försvinner sjukhuset som vi känner det i dag. Tar man bort just denna bärande balk rasar hela huset.

Det är vitalt för hela regionen att samjouren bevaras. Sjukhuset är viktigt av flera skäl, inte minst geografiska och språkliga. Därtill fungerar det som beredskapssjukhus för viktiga samhällsfunktioner på Hangö udd och som stödsjukhus för Nylands brigad.

Frågan landar troligtvis på HUS-styrelsens bord den 17 juni. Fallet väcker åter frågan om demokratin inom HUS. Det förefaller inte finnas ett formellt och korrekt sätt att lyssna på kommunernas förtroendeorgan. De kommunala tjänstemännens roll är i praktiken alltför avgörande, speciellt då VNS-nämnden inte har samma betydelse nu med HUCS som tidigare då sjukvårdsområdet var en mer självständig del av HUS.

HUS-styrelsens sammansättning är också värd att granska. Små kommuner saknar representanter, Raseborg har en plats, medan Helsingfors universitet har två platser. Enligt mig borde universitet endast ha observatörer med yttranderätt i styrelsen. Deras röster – som saknade demokratiskt mandat – avgjorde frågan om Ekenäs BB. Nu kan de stänga hela sjukhuset även om förslaget eventuellt handlar om "endast" samjour nattetid. Det är sant att antalet patienter per natt i regel är litet, men ibland hopar det sig och speciellt sommartid är befolkningsmängden i området anmärkningsvärt stor.

I olyckssituationer är samjouren en fråga om liv och död.

Johan Kvarnström, riksdagsledamot (SDP), stadsfullmäktigeledamot, Raseborg

Mer läsning