Sjukhusen i Lojo och Raseborg avtalade om gynekologi

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Närmaste sjukhus för västnylänningar att få en gynekologisk operation under anestesi blir Lojo.

Raseborgs sjukhus kvinnopoliklinik får efter årsskiftet inte längre utföra gynekologiska operationer under anestesi.Överläkarna Erja Hiltunen från Raseborgs sjukhus och Raija Räty från Lojo sjukhus mö...