Sju ville klippa Sjundeås gräs – en halv miljons skillnad i pris

Bild: Lina Enlund

Företaget RTK-palvelu ska i fyra år framöver sköta Sjundeås grönområden och badstränder. Deras anbud på 217 000 euro låg en halv miljon under det dyraste anbudet.

Sju entreprenörer hade svarat på upphandlingen av skötseln av Sjundeås grönområden. Det dyraste anbudet var 711 000 euro, och det billigaste RTK-palvelus 217 000 euro. Följande närmsta anbud låg på 299 000 euro.

Entreprenaden berör skötseln av gräsmattor, blomväxter, buskar och träd, renhållning av grönområden, skötsel av badplatser sommartid och vinterbadplatsens ibruktagande. Upphandlingen gällde två år med möjlighet till en tvåårig option. De angivna priserna gäller hela den fyraåriga entreprenadperioden.

RTK-palvelu är ett aktiebolag som har verksamhet på knappt trettio orter runtom i Finland. Verksamhetsorterna närmast Sjundeå är Vanda och Salo.

Tekniska nämnden valde den nya entreprenören för skötseln av grönområden vid sitt möte i tisdags.