Sju intervjuas för direktörspost

Sju av de tjugoen sökande till tjänsten som kommundirektör i Ingå kallas till intervju. De sökande är i alfabetisk ordning: Niklas Andersson, Christoffer Hällfors, Nina af Hällström, Robert Nyman, Jonna Sahala, Simon Store och Corinna Tammenmaa.

Rekryteringsgruppen har utvärderat alla inkomna ansökningar och gjort en helhetsbedömning. Intervjuerna ordnas vecka fem och sex. Rekryteringsgruppen utvärderar varje intervju.

Mer läsning