Sjövillorna i Ekenäs möter motstånd – flera begär omprövning av stadsstyrelsens beslut

Sjövillorna ska enligt nu tillgängliga skisser ha karaktären av båthus. Bild: JS Bygg & Designt

Raseborgs stadsstyrelses beslut att bevilja planeringsreservering för ett kvarter med sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs möter motstånd. Flera har begärt att beslutet ska omprövas och till och med hävas.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade på sitt möte den 13 september bevilja bolaget Ocean Construction Solutions planeringsreservering för ett 1,85 hektar stort område vid Barckens udde i Gamla stan i E...