Sjövillor utanför Gamla stan

Trots att man bör respektera invånarnas rätt att göra initiativ, så bör förslaget att planera ”sjövillor” utanför Gamla Stan förkastas.

Emot projektet talar såväl trafikarrangemang, bristen på parkeringsplatser, miljöaspekter (bottenväxter, vattentillströmning) som den oreparerbara inverkan projektet skulle ha på Gamla Stans miljö och attraktionskraft. Västvallen och Södra Strandgatan är faktiskt viktiga turistattraktioner, som folk kommer för att se och uppleva. Också raseborgare promenerar här gärna.


Vattnen utanför Barckens Udde är för grunda för flytande hus, vilket betyder att husen antagligen skulle byggas på kassuner, vilket förorsakar ytterligare skada.


I Raseborg finns många andra ställen att bygga på, utan att man behöver förstöra Ekenäs historiska centrum.Mikael Borgman
 Kommunalvaskandidat, SFP 
Raseborg