Sjöräddarna i Ekenäs har mer uppdrag än tidigare

Till sjöss. Tove Werner och Andreas Hindrén från Ekenäs sjöräddare berättar att den brådaste tiden är efter midsommar. Uppdragen blir bara fler och fler. Bild: Lina Enlund

Ekenäs sjöräddare kallas till sjöss allt oftare. Under sommaren har de haft cirka 25 uppdrag hittills.

De som rör sig till havs har blivit bättre på att höra av sig till Ekenäs sjöräddare. Det kan därmed vara lättare att undvika allvarliga dödsolyckor som den på Erstan i Åboland förra helgen. – Folk ri...