Sjön vid populär badstrand växer snart igen – nu krävs åtgärder för att få den i skick till 2027

Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Djupström där Kyrkslätts populäraste allmänna badstrand finns har nu fått sin första underhållsplan.

Djuptröm är trots sitt namn både grund och övergödd. Det djupaste stället är snart bara 3,6 meter. Skötsel- och underhållningsarbeten har hittills inte nästan alls gjorts.

Betydelsen för sjön i rekreationssyfte är stor på grund av att där finns en badstrand som kommunen upprätthåller och den används av kommuninvånare från ett stort område.

Sjöns tillstånd har följts med sedan 1970-talet och en grundkartläggning har gjorts för sex år sedan. Nu har Västra Nylands Vatten och miljö gjort en plan för underhållet av sjön. Det största problemet i Djupström är enligt utredningen den inre belastningen, som producerar fosfor från bottnen till sjön. Fenomenet är ett resultat av den i årtionden fortsatta gödningen av sjön med olika näringsämnen. Åtgärderna är enligt rekommendationen att minska den inre belastningen av sjön.

Den yttre belastningen är också stor. Den beror på näringsämnen som kommer med flödesvatten, här är situationen ändå under den kritiska gränsen bland annat på att det byggts ett avloppssystem.

I sjöns skick har det enligt uppföljningen inte skett märkbara förändringar efter 1980-talet. På 1970-talet inträffade det fiskdöd och snabba förändringar i sjöns skick.

För att få sjön bättre skick rekommenderas nu i början endast en åtgärd: effektiv fiskvård. Sjön borde notfiskas på mörtfisk under flera år. Under de tre första åren föreslås att det årligen fiskas 3 700 kilo fisk från sjön.

I Finland har man försökt många olika metoder för att få hjälp med övergödda sjöar som till exempel kemikalisk behandling som har varit på tapeten mycket på sistone. Då dumpar man kemikalier i sjön som sedan binder fosfor.

I planerna för Djupsjö finns ännu inte kemikalisk behandling på grund av att det är en mycket intensiv åtgärd som i allmänhet används som det sista alternativet i mycket övergödda sjöar.

Muddring är inte heller en åtgärd som finns bland rekommendationerna och inte heller att slå bort vattenväxter. Att slå bort vattenväxter kan man ändå fortsätta med i liten skala som man också hittills gjort. I rekommendationen uppmanar man också att närmare studera belastningen som kommer utifrån.

Slutresultaten i åtgärdsplanen är att med målinriktat arbete kan man få god kvalitet i Djupsjö och ett gott rekreationsvärde ungefär år 2027.

Mer läsning