Sjölyckan får hyra område i Västerby – samarbetar gärna kring skärgårdsturism

Företagaren Peter Wentzel vill gärna få i gång skärgårdsturism i Ekenäs – och samarbetar gärna med någon annan kring det. Han har redan verksamhet i mindre skala där han kör ut folk i skärgården, exempelvis för företags rekreationsdagar och svensexor. Bild: VN-arkiv

Peter Wentzel och hans företag Sjölyckan får arrendera ett drygt 4 000 kvadratmeter stort område vid Västerby strandväg av Raseborgs stad. Wentzel vill gärna få i gång skärgårdsturism med platsen vid Västerby strandväg som bas.

Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt Peter Wentzels och bolaget Sjölyckans anhållan om att få arrendera ett cirka 4 200 kvadratmeter stort landområde av en fastighet vid Västerby strandväg i Ekenäs...