Själsfåglar med fyra liv

I Helena Juntilas arbeten har fåglarna en central och ofta dominerande roll i en dialog med människan. Bild: Marit Lundström

Temat Själsfåglar ger rum för vitt skilda tolkningar av fyra olika konstnärer som tillsammans bjuder på en givande helhet i Hangö.

Fåglar är symbolladdade och de är inte ovanliga som motiv inom bildkonsten. Dels har vi skrået fågelmålare som återger fåglarnas artrikedom, dels har vi konstnärer som tolkar fåglarnas väsen mera frit...