Sjælsø hittade ingen hyresgäst till Läpp

Raseborgs stad och Sjælsø Finland hade ett så kallat tomtreserveringsavtal för den västra delen av Läpp affärsområde i Karis.

Bolagets målsättning var att utveckla och bygga en 8 000–10 000 kvadratmeters affärslokal för utrymmeskrävande detaljhandel. Därtill var målsättningen att man genom planläggningen skulle kunna placera en 1 500–2 000 kvadratmeters dagligvaruhandel på tomten.

Sjælsø Finland anmälde dock i maj att man återtar tomtreserveringen eftersom bolaget inte har lyckats hitta lämpliga hyresgäster för projektet.

Stadsstyrelsen godkände Sjælsøs återtagningsanmälan i måndags.

Mer läsning