Sisu Auto har bra "go" just nu

Sisu Autos rejäla satsning på ny affärsverksamhet, att sälja planeringstjänster till andra fordonstillverkare, har burit frukt. Bild: Lina Enlund

Bara i år har Sisu Auto anställt ett par nya ingenjörer. Och man kommer antagligen att anställa fler framöver.

Trots att lastbilsmarknaden är tuff på grund av det allmänna ekonomiska läget och det antagligen kommer ta tid innan bilhandeln återhämtar sig, har Sisu Autos rejäla satsning på ny affärsverksamhet, att sälja planeringstjänster till andra fordonstillverkare, burit frukt.

– I år kommer vår konsultverksamhet att utgöra nästan hälften av vår omsättning och vi kommer garanterat att utöka vår personal i Karis med flera högutbildade personer. I det avseendet ser vår framtid väldigt ljus ut för tillfället, säger vd Timo Korhonen.

Litet plus trots hård satsning

På våren 2012 tog Sisu Auto tillbaka den del av produktionen som man hade utlokaliserat till Komas 2009. Då blev cirka 40 personer Sisu-anställda igen.

Utöver detta har Sisu anställt flera personer, i huvudsak inom produktutvecklingen men också i ledningen för att sätta fart på de förnyelser som ska ge tillväxt. Man har också förstärkt sitt inhemska säljteam med några personer.

– Som helhet har vi med hårt jobb klarat oss ganska bra med beaktande av den dåliga världsekonomin. För trots att vi satsade 25 procent av vår omsättning 2013-2014 på produktutveckling så lyckades vi nå ett litet men positivt resultat i koncernen.

Enligt Korhonen har 2016 börjat livligt, speciellt på konsultsidan och man förväntar sig tillväxt och ett klart positivt resultat.

– Vi har som avsikt att använda hela vinsten för att vidareutveckla verksamheten och stärka företagets balans. Vi har bra "go" just nu, säger Korhonen.

Sisu Auto har i dag cirka 90 anställda. Av dem jobbar drygt 80 personer i Karis. Resten är försäljare placerade runtom i Finland.