Sista uppropet för Villa Snäcksund

Naturskönt. Det är inte alla förunnat att få skapa och bo i Villa Snäcksund i Ekenäs. Just nu finns chansen. Bild: Lina Enlund

Vem vill flytta in i Villa Snäcksund? Ansökningstiden för åren 2017–2019 går ut på måndag. Nu skall fastigheterna renoveras och residensprogrammen omformas.

Den sista februari är sista inlämningsdagen för ansökningar som gäller de två treåriga Snäcksundsstipendierna för finlandssvenska konstnärer och kuratorer.

Dessa berättigar till vistelse i någon av de två bostäderna (145 och 115 kvadratmeter) som finns i den vackra trävillan i natursköna Hagen i Ekenäs. Till stipendierna hör också tillgång till två ateljéutrymmen i en separat byggnad, samt ett årsbelopp på 10 600 respektive 13 400 euro. Stipendierna gäller för tiden 2017–2019.

Trots att dylika möjligheter är få i Finland, har det ännu inte varit någon större rusning.

– Det har ännu inte kommit in så många ansökningar. I regel brukar de heller inte vara översvämmande många, men de som kommer in håller hög kvalitet. Sammanlagt brukar det handla om ett femtontal, säger Sabina Westerholm som är vd för Pro Artibus.

En positiv trend har varit att konstnärer som kommit till regionen på grund av beviljade vistelsestipendier, också valt att stanna kvar. Bland dem kan nämnas Petra Lindholm, Kim Simonson, Hans-Christian Berg och Malin Ahlsved som flyttade från Jakobstad, men som nu slagit ner bopålarna i Hangö.

Nytt residensprogram

Villa Snäcksund köptes 1988 av Ekenässällskapet och tolv år senare tog Pro Artibus över fastigheterna. I fjol valde man att ge över villan till Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar inom Svenska kulturfonden. Ett odramatiskt förfarande, enligt Sabina Westerholm.

– Byggnaderna är i behov av renovering och när vi gjorde en tioårsplan insåg vi att Pro Artibus inte har de medel som behövs. Nu kan vi koncentrera oss på kärnverksamheten i stället för att förvalta byggnader.

Vid årsskiftet flyttade konstnären Malin Ahlsved ut efter sin treåriga vistelse i huset. Till sommaren flyttar konstnären Axel Antas som fått det andra stipendiet. Under 2016 kommer byggnaderna att genomgå en renovering. Det gäller boningshusets fasader, samt ateljébyggnaden som är belägen vid stranden.

Därtill kommer man att låta renovera gårdskarlsbostaden som finns på gårdsplanen. För den finns helt nya planer på grund av att man omformat hela residensprogrammet som även omfattat andra residensbostäder.

Till sommaren upphör Pro Artibus hyresavtal med Novia som gällt residensbostäderna invid Ekenäs gymnasium, och i stället kommer man att nyttja gårdskarlsbyggnaden på 35 kvadratmeter för liknande ändamål.

– Det här kan också ske i samarbete med lokala aktörer. Stipendiaterna i Villa Snäcksund skall också kunna bjuda in konstnärer som de vill arbeta med och skapa en form av "residence in residecene", säger Sabina Westerholm.

Publiken välkomnas

Som helhet är önskemålet att de två konstnärerna som flyttar in i Villa Snäcksund i januari 2017 skall ha ett nära samarbete med Pro Artibus genom till exempel publikvänliga projekt som stöder stiftelsens verksamhet.

– Vi vill öppna upp villan för publiken på ett nytt sätt. Det finns ett intresse bland allmänheten. Vi har haft många besökare under till exempel konstrundan. Man kunde till exempel ordna fredagskvällsdiskussioner, säger Sabina Westerholm.

Mer info om stipendierna och ansökningarna hittas på Pro Artibus webbplats.