Sista mötet för gamla gardet

Avgående. De fullmäktigeledamöter som inte fortsätter nästa period avtackades för sitt värv. Också fullmäktigeordförande Sari Wilhola fick en blombukett för sitt arbete, trots att hon återvalts. Bild: Mira Strandberg

Fullmäktige i Ingå avtackades för sitt arbete vid det sista mötet för den pågående valperioden.

Det första egentliga ärendet var utvärderingsberättelsen för året 2016. De centrala poängerna presenterades av revisionsnämndens vice ordförande Mikael Carlberg (SFP) och ordförande Hannu Pesonen (Saml).

– Kommunens ekonomi är i balans och revisionsnämndens arbete har varit lätt. Men lite knarr hör till uppgiften, säger Pesonen.

Den centrala kritiken av revisionsnämnden gick ut på att utvecklingen av kommunens skuldbörda inte står i samklang med strategin, som därför borde omformuleras åtminstone delvis. Budgetöverskridningar fick kritik.

– Budgetdisciplinen är urusel bland tjänstemännen, det sker avvikelser hela tiden och fullmäktige får efteråt bara fungera som en vattenstämpel. Så får det inte vara, sade Carlberg.

Vattentjänstverket i Ingå sågs också som ett problem.

– Resultatenheten Ingå vatten är ett problembarn som nu visar ett ordentligt underskott i stället för ett nollresultat. Det har inte heller gjort investeringar för 150 000 euro - varför vet vi inte. Detta borde analyseras ordentligt, sade Carlberg.

Positiv utveckling

Utom revisionsnämndens kommentarer behandlades budgeten med nästan idel lovord. Gruppordförandena tackade i tur och ordning tjänstemän och förtroendevalda för det åttonde plusresultatet i rad i Ingå.

– Det har varit fyra intressanta år, inte alltid lätta, men det har varit otroligt tacksamt att varje år nå positiva siffror, sade Robert Lemström (SFP)

– Ingås hantering av ekonomin och uppföljningen har förbättrats år för år. Bara en liten not: investeringarna för året förverkligades inte, så vi hoppas att årets investeringar fungerar bättre, sade Marko Rautakoura (Saml)

Socialdemokraternas Soile Gustafsson lyfte fram den blygsamma utvecklingen av skatteintäkter.

– Det är oroväckande med tanke på framtiden.

Däremot var Gustafsson glad över att lånebördan i kommunen minskat från över 3 000 euro till 2 847 euro per invånare.

Bokslutet för år 2016 visar ett överskott på 243 000 euro.

En halv miljon för Källhagen

Efter de egentliga ärendena ställde Henrik Wickström (SFP) en fråga om Källhagens skola. Saneringen av skolan behandlades i Lojo stadsstyrelse under måndagskvällen, och förslaget är att Ingås andel är 400 000 euro.

– Det är ett villkorligt beslut som måste godkännas av samtliga avtalskommuner. Egentligen är det rättare att tala om cirka 500 000. Ärendet kommer till behandling i augusti-september, sade kommundirektör Jarl Boström.

– Vi fick också de här uppgifterna sent, så vi hann inte få in det i vår budget. Med hänvisning till revisionsnämndens utvärderingsberättelse så måste vi anpassa in det här i vår ekonomiplan.

Boström nämnde också att Ingå vill se över hela avtalet om skolan med Lojo stad.

8,3 procent var arbetslöshetsgraden i Ingå i fjol. Det är mindre än i hela Nyland, där siffran är 11,3 procent.

Mer läsning