Sista behandlingen av Marsuddenplanen närmar sig – men problemen i planen kvarstår

Ägare. Thure Lindeberg är en av de största markägarna på området för den nya planen. Den nya vägsträckningen som ska gå över ån vid Slussen i Pickala korsar hans marker. Bild: Mira Strandberg

Minst 600 nya invånare på Marsudden, en ny väg och bro över Sjundeå å – det är planer som går vidare trots motstånd bland både politiker, ortsbor och myndigheter.

– Kommunen förhastar sig med planerna, just nu finns det inte ett behov för så här mycket boende. Om tjugo-fyrtio år kan läget vara annorlunda, säger Thure Lindeberg, som driver Pickala gård.Han är en...