Sirpa finns där för Radka och Matej

Radka, längst till höger, och hennes son Matej, längst till vänster har haft stort utbyte av famljefaddern Sirpa-Liisa Heino. På bilden även Sirpas barnbarn Siiri.Bild: Lina Enlund

Att vara Mannerheims Barnskyddsförbunds familjefadder handlar lika mycket om kamratskap som stöd i vardagen. Det behöver inte ligga något dramatiskt bakom behovet.