Sipiläs stab: inga kommentarer

Statsminister Juha Sipilä har fått många brev om flyktingpolitiken, men vad han tänker om dem är ännu oklart. Bild: Tor Wennström

VN har förgäves försökt få en kommentar av statsministern eller hans medarbetare om brevprotesten mot den strängare flyktingpolitiken. Men ett mejl kom till slut.

Brevprotesten som ifrågasätter den nya asylpolitiken ur många perspektiv har tagit fart (VN 11.8).

Då jag ringer för frågor kring detta till statsrådets kansli hänvisar man till statsminister Juha Sipiläs specialmedarbetare Janika Tikkala.

Jag vill veta om statsministern tagit del av brevens innehåll och i så fall hur detaljerat och om det går att få en kommentar om hur han ser på de tankar och frågor som nu riktar sig till honom.

Tikkala är fullbokad med möten då jag ringer och samtalen går vidare till någon annan på kansliet, men hon svarar kort och koncist per e-post.

"Tack för ditt meddelande.

Kommentarer från statsminister är tyvärr inte möjliga den här gången.

Vi kan möjligt komma till saken senare!"

En fråga får i varje fall svar i följande mejl och den gäller hur många brev i ämnet som kommit till kansliet. Tikkala skriver att hon tyvärr inte kan säga det exakta antalet i detta skede men uppskattar att det är över hundra.

Mer läsning