Sipilä, jävet och medierna

Bild: Kimmo Rauatmaa

Statsminister Juha Sipilä bad JK utreda om han var jävig när Terrafame fick mera stöd. Det borde han ha gjort innan medierna avslöjade att det fanns orsak att göra granskningen.

Statsminister Juha Sipiläs släktingar är huvudägare till metallföretaget Katera i Kajana. Sipiläs barn äger via ett investeringsbolag en mindre del av företaget. Katera har fått en order värd cirka en halv miljon euro av gruvbolaget Terrafame.

För Katera handlar det om en betydande order, den representerar cirka tio procent av företagets årsomsättning som är drygt 5 miljoner.

Innebär det här att statsministern var jävig när regeringen beslöt att stöda Terrafame med ytterligare 100 miljoner euro?

Frågan utreds av riksdagens justitieombudsman JO.

JO fick den första anmärkningen om Sipilä, därför torde justitieombudsmannen också ta över den utredning som Sipilä bad JK göra. JO lovar en snabb och grundlig behandling.

Kopplingen mellan Sipilä och Katera avslöjades av Kansan Uutiset och Yle i slutet av förra veckan.

Statsministerns reaktion visar att den tidigare affärsmannen Juha Sipilä inte fullt ut tycks inse att det politiska beslutsfattandet präglas av en annan kultur och andra regler än de som råder i affärs- och företagsvärlden.

Näringsminister Anne Berner, C, som har en liknande bakgrund som statsministern har ibland också handlat mera som en företagsledare och -ägare än som en politiskt ansvarig minister. Berners agerande i fråga om Finavias derivathandel utreds fortfarande av riksdagens revisionsutskott.

Sipilä lät det gå ett par dygn innan han meddelade att han ber justitiekanslern granska jävsfrågan. Då hade så gott som alla partiledare, inklusive finansministern, Samlingspartiets Petteri Orpo, redan hunnit kräva det.

Juha Sipilä hade alldeles tydligt inte klart för sig att jävsfrågorna ska utredas på förhand, inte i efterskott. Han verkar också omedveten om att det i alla lägen är ministern själv som ansvarar för att ett eventuellt jäv inte uppstår.

Och han tycks inte heller förstå den moraliska dimensionen. Det måste alltid vara entydigt klart att de politiska besluten styrs av omsorgen om det allmänna bästa och ingenting annat. För att politiska beslut ska vara moraliskt legitima får det inte finnas några som helst misstankar om att det kan finnas privata intressen bakom dem.

Sipilä har varit delägare i Katera, och han vet att Terrafame är en stor ekonomisk aktör i regionen. När stödet blev aktuellt borde Sipilä ha låtit klarlägga ifall hans släktband till Katera var av den karaktären att han inte ska medverka till beslutet.

Sipilä reagerade på avslöjandet i ett affekterat blogginlägg på fredagskvällen, samma dag som Yle behandlade frågan.

I inlägget kallar han avslöjandet "insinuant", vihjaileva, och säger att han nog kan "bli slagen" av medierna, men att han inte accepterar att hans barn och släktingar "dras i smutsen".

Han påstår att Yle i sin nyhet utgår från att han skulle ha medverkat till att tilläggsfinansiera Terrafame för att hans släktingars företag skulle få beställningar.

Jo, i så fall hade statsministern varit solklart och straffbart jävig.

Men nyheten innehöll ingen anklagelse. Omständigheter som statsministern borde ha känt till och utrett på eget initiativ lyftes fram i offentligheten, det är helt normal mediegranskning av en makthavare.

Sipilä medger ju till och med att granskningen är berättigad.

Statsministerns irriterade reaktion tyder på att det kanske finns större frågor inom regeringen som inte riktigt går hans väg.

Och värre blir det om JO:s utredning visar att Sipilä verkligen borde ha jävat sig när Terrafame fick sina miljoner.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning